Üdvözöljük a kaposfői általános iskola honlapján!

Intézményünk városkörnyéki, körzeti 8 évfolyamos általános iskola, a település egyetlen iskolája. Hivatalos elnevezése Szennai Fekete László Általános Iskola, Kaposfői Tagiskola. Beiskolázási körzetünk elsősorban Kaposfő, Kisasszond, Kiskorpád községek, valamint Gige és Jákó. Iskolánk tanulólétszáma jelenleg 244 fő, 11 tanulócsoportban és 4 napközis csoportban tanulnak. A teljes alsó tagozaton iskolaotthon működik.

A nevelőtestület aktív létszáma 22 fő, valamennyien szakképzett, szakmailag jól felkészült pedagógusok, akik igénylik a különféle szakmai továbbképzéseket. A napi munkájukban hasznosítják az ott szerzett ismereteket, tapasztalatokat.

A pedagógiai munkát tapasztalt, összeszokott 10 fős gazdasági, technikai személyzet segíti.

A 2001-2002-es tanévtől, a német kisebbségi kétnyelvű óvodai nevelési folyamat kiteljesítésére, iskolánkban is megindult a német nemzetiségi nyelvoktatás.

A 2006-2007-es tanévtől az első és második évfolyamon is bevezettük az angol nyelv oktatását és az egész napos iskolaotthonos oktatást. Az iskolaotthonos oktatás azóta a teljes alsó tagozaton működik.

Eddigi eredményeinkre építve olyan iskola működtetése a célunk, amelyben

  • fejlesztjük a tanulók mindazon tudását, képességeit, amelyek nélkülözhetetlenek az életben való boldoguláshoz
  • a gyermekek korszerű tudást nyújtó sokoldalú és tárgyilagos iskolai oktatásban, szeretetteljes, gyermekközpontú nevelésben részesülnek
  • gondoskodó, szociálisan érzékeny, családias iskolában tanulhatnak tanulóink
  • egyéni adottságokra alapozott személyiség és képességfejlesztés zajlik
  • a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása és fejlesztése biztosított a fejlesztő foglalkozásokon
  • az 1. osztálytól két idegen nyelv (német, angol) közül választhatnak tanulóink
  • számítástechnika termünk és oktatásunk segít lépést tartani a modern idők követelményeivel, a tanulmányi munkát 116 tanulói laptop, számos tanári laptop, projektorok, interaktív táblák és az egész épületben elérhető vezetékes és vezeték nélküli internetkapcsolat segíti.
  • szakköreinkkel igyekszünk a tanulók teljes érdeklődési skáláját biztosítani
  • minden tanulónak sokrétű művészeti tevékenységre van lehetősége (zene, tánc)
  • tehetséges tanulóinkat tanulmányi-és sportversenyre is felkészítjük

2005 őszén kialakítottunk egy fejlesztő-felzárkóztató szaktantermet. Iskolánk udvara egy új, füves pályával gazdagodott, amelyet játszó és pihenő parkká szeretnénk fejleszteni. Az étkező tetőzetének felújítása is megtörtént.

Intézményünkben folyamatos infrastrukturális fejlesztés zajlik, a közelmúltban sor került járólap és nyílászáró cserére és folyamatosan újítjuk meg iskolánk berendezését. A 2012/2013-as tanév elejére újakra cseréljük az elhasználódott tanulói székeket.

Az oktató-nevelő munka mellett intézményünk a települések fontos kulturális centruma is. Meghatározó szerepe van a sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében, lebonyolításában és ezek helyszínének biztosításában.

Elmondható ezek alapján, hogy iskolánk nem csupán a gyerekeké, ahol csak tanítás történik, hanem a településeké, amelyben partnereink igényeinek, elvárásainak kívánt illetve kíván megfelelni a jövőben is.