Okostantermet kapott iskolánk karácsonyi ajándékba (2023)

A projekt keretében egyike lehettünk Magyarország 180 nyertes intézményének, ahol megvalósulhatott a beruházás.

Létrejött egy külön tanterem a korszerű digitális oktatás támogatására, amelyet digitális eszközökkel szereltünk fel: laptopokkal és azok feltöltését is biztosító tároló szekrényekkel, a tananyagok élvezetesebb megjelenését lehetővé tevő vizuális eszközökkel, illetve tárgyalkotó és formázó eszközökkel (3D nyomtatók, lézervágó) és a tradicionális tárgyalkotás eszközeivel.

Hangosítórendszer beszerzése (2022)

Új, két nagyméretű hangszóróból, keverőpultból és két mikrofonból álló hangosítórendszert szereztünk be, ezt fogjuk a jövőben a rendezvényeink hangosítására használni.

Mezítlábas tanösvény az iskolaudvaron (2022)

Mezítlábas tanösvényt alakítottunk ki az iskolaudvaron a szülők jelentős segítségével, célja az egészség megőrzése.

Két új tanterem, új tanári szoba, új vizesblokk (2019)

Az alsós épületszárny tetőterében két új tantermet és egy új, a korábbinál tágasabb tanári szobát alakítottunk ki. Létrejött egy új vizesblokk is ezen az épületrészen.

Padlófelújítás három tanteremben

2018 nyarán az angol, a kémia és a negyedik osztályos terem padlója újult meg: laminált, nagy kopásállóságú parketta került a régi padlóburkolat helyére. E termeket a padló cseréje mellett ki is festették.

Új iskolabútorok

Új padok a történelem teremben

Az integrációs program keretében újabb iskolabútor beszerzésre nyílt lehetőségünk, ezúttal a történelem teremben cseréltük le a régi, elhasználódott padokat. Ezzel egyidőben befejeztük a régi, korszerűtlen tanulói székek cseréjét is, így innentől fogva már csak új, modern székek találhatóak a tantermekben. A korábbi fejlesztéseknek köszönhetően a teljes alsó tagozaton modern, esztétikus tanulói asztalok vannak, ezt a munkát most a felső tagozat tantermi bútorainak újra cserélésével folytatjuk.

Bútorbeszerzések

Az elmúlt években folyamatosan lecseréltük az elhasználódott, rossz állapotú iskolabútorokat, minden tanterembe új tanulói székeket vásároltunk. A korszerű, esztétikus iskolabútorok beszerzését a jövőben is folytatjuk, hogy tanulóink minél kellemesebb környezetben tanulhassanak.

TIOP 1.1.1 pályázat – Interaktív táblák

A TIOP 1.1.1 pályázat keretében 5 interaktív táblát, 5 tanári laptopot és projektort szereztünk be, így a felsős tantermek nagy részében már rendelkezésre állnak ezek a korszerű berendezések. Az interaktív táblákhoz, illetve a laptopokhoz internetkapcsolat is társul, így az órákon lehetőség nyílik webes tartalmak megjelenítésére, bemutatására is. Számos olyan szoftverrel rendelkezünk, amelyek jól használhatóak interaktív táblán, ezzel is változatosabbá téve a tanulást. Ezzel a beszerzéssel együtt már 6 interaktív tábla működik iskolánkban.

TIOP 1.1.1 pályázat – Laptopokat nyertünk (2011)

A TIOP 1.1.1 pályázat keretében iskolánk 116 tanulói és 8 tanári laptopot kapott. Ezekkel az eszközökkel bevonjuk az informatikát a mindennapi oktatásba, számos tanórán alkalmazzuk őket. Tanulóink már nem csak az informatika órákon használják a számítógépet és az internetet, hanem más tanórákon is használhatják azt információkeresésre, dokumentumok készítésére és gyakorlásra. Az iskola rendelkezik számos olyan szoftverrel, ami lehetővé teszi a tananyaghoz közvetlen kötődő feladatok végzését a laptopokon. Az internetelérést nyolc hálózati eszköz biztosítja, ezzel javult a vezeték nélküli internetkapcsolat jelerőssége az épületben.

Infrastruktúra fejlesztés (2010)

2010 nyarán az iskola új padokat és tanulói székeket vásárolt, ezáltal minden alsós termünk modern, egyszemélyes padokkal és hozzájuk való székekkel van felszerelve. Ez elősegíti a csoportmunkát és a kooperatív oktatást. Az angol nyelvi szaktantermet ugyanilyen berendezéssel láttuk el. 2009-ben lecseréltük a sötétítőfüggönyöket is új, esztétikusabb függönyökre. Számos tanteremben lecseréltük a régi, korszerűtlen számítógépeket új tanári laptopokra, alsós tantermeink kivétel nélkül projektorral is fel vannak szerelve, de egyes felsős tantermekben is megtalálható a projektor.

TÁMOP 3.1.4 pályázat (2009)

Az iskola és Kaposfő Önkormányzata nyert a TÁMOP 3.1.4 pályázaton. Ennek a pályázatnak a célja a kompetenciafejlesztés, módszertani megújulás és innováció az intézményben. A pályázat megvalósítása a 2009/2010-es tanévvel elkezdődött. Részletek a pályázatról az NFÜ honlapján találhatóak.

Infrastruktúra fejlesztés (2009)

2009 nyarán jelentős infrastrukturális fejlesztések zajlottak az iskola épületében. Az iskola keleti szárnyában a cementlapos padlózatot járólap váltotta fel, számos régi beltéri ajtó helyére esztétikus új ajtó került, emellett ablakcserére is sor került egyes termekben.

Interaktív tábla, projektorok (2006)

Iskolánk az elmúlt időszakban egy interaktív táblát szerzett be, amely lehetőségeket ad digitális tananyagok felhasználására. A tábla használatát és a tananyagkészítés mikéntjét pedagógusaink tanfolyam keretében sajátították el.

Úszásoktatás (2006)

A 2006-2007-es tanévben indult az úszás oktatása intézményünk tanulói számára, amit azóta folyamatosan működtetünk. Az úszásórákon elsősorban az alsós tanulók vesznek részt, de igény szerint a felsősöknek is biztosítjuk azt.

Internet minden tanteremben (2006)

A 2006-2007-es tanév kezdetétől minden tantermünkben elérhető az internet, vezetékes vagy vezeték nélküli rendszeren.

Angol nyelv az első és második évfolyamon (2006)

A 2006-2007-es tanévtől bevezettük az angol nyelv oktatását az első évfolyamon. Az oktatás játékosan, szóbeliségre alapozva zajlik és kiváló alapot jelent a nyelvtanulás későbbi szakaszaira. A második osztályban már megjelenik az írás és az egyszerű, rövid, párbeszédes szövegek olvasása is. A tanulók számos témában tesznek szert alapszintű szókincsre és elsajátítanak jónéhány, a hétköznapi életben gyakran előforduló nyelvi fordulatot is.

Iskolaotthon (2006)

A 2006-2007-es tanévtől bevezettük az egész napos iskolaotthonos oktatást alsó tagozaton.

Az iskolaotthonos nevelés és oktatás lényege: az oktatás megszervezése a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban – melyben a tanulók elsajátítják az új ismereteket, tananyagot, és a következő tanítási napokra is felkészülnek.

Új pedagógiai módszer, megoldás, szervezeti forma – az iskolaotthonos oktatás, amely megkönnyíti az óvoda és az iskola közötti átmenetet. Egész nap biztosítja a tanulók egyenletes terhelését. A gyerekeknek nem kell a nehéz táskát naponta cipelni, (minden tankönyv, füzet az iskolában marad). Mivel a következő tanítási napra is felkészülnek nincs házi feladat (pl. minden alapkészségi tanórát egy önálló, gyakorló, feladatmegoldó óra követ). Az otthoni munkát teljes mértékben pótolja. Nincs a hagyományos értelembe vett csengetési rend, a délelőtt sem olyan feszített tempójú, mivel az ismeretszerzés áthúzódik a délutánra is. Így e szervezeti forma jobban alkalmazkodik az alsó tagozatos gyerekek életkori sajátosságaihoz. Mivel a tanulók egész nap együtt vannak, sokat dolgoznak csoportmunkában egymáshoz való viszonyuk is jobb, alkalmazkodóbb megértőbb.

Udvarfejlesztés

Iskolánk udvara egy füves pályával bővült, amelyet játszó és pihenőparkká szeretnénk fejleszteni. A 2006/2007-es tanév kezdetére új padokat helyeztünk el az udvaron.

Kosárlabdapalánkok

Iskolánk udvarán a 2007-2008-as tanév kezdetén kosárlabdapalánkokat helyeztünk el.

Könyvtárkorszerűsítés

Iskolánk könyvtárát külön helyiségbe költöztettük és az olvasáshoz barátságos, kellemes környezetet alakítottunk ki az új teremben.