A VERBAI MÓZES ALAPÍTVÁNYT 1992-ben az alapítók a kaposfői Általános Iskolában a tehetséggondozás és felzárkóztatás támogatása, valamint az iskola felszereltségének javítására hozták létre az alábbi tevékenységi területeken: nyelvoktatás, nyelvtanulás, sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás, táborozás támogatása, szakkörök eszközigényének gyarapítása. Az eltelt 13 évben folyamatosan működött alapítványunk és minden évben sikerült valamely szakkörünket, tanulóink táborozását támogatni.

A Verbai Mózes Alapítvány adószáma: 19198389-1-14.

Az alapítvány tevékenysége az elmúlt tanévekben

A 2005/2006-os tanévben Kaposfőn és a szomszédos Kiskorpádon nagysikerű alapítványi kulturális estet tartottunk, melyen az iskola tanulói mutatták meg tudásukat. A befolyt támogatások összegét a kuratórium az alapító okiratnak megfelelően osztotta fel, szakköreink, csoportjaink pályázatot nyújtottak be a kuratóriumhoz. Támogattuk az elsősegélynyújtó szakkörösök vizsgadíját, a néprajzi-kézműves szakkör eszköz- és dekorációs anyag beszerzését, az énekkar kirándulását, a napközis csoportok játékbeszerzését, a labdarúgó szakkör munkáját és a diákönkormányzat rendezvényeit.

A 2004/2005 évben Kaposfőn és a szomszédos Kiskorpádon alapítványi kulturális estet tartottunk, melyen az iskola tanulói mutatták meg tudásukat. 2004.12.31-én alapítványi bált rendeztünk. A befolyt támogatások összegét a kuratórium az alapító okiratnak megfelelően osztotta fel. (Szakköreink, csoportjaink pályázatot nyújtanak be a kuratóriumhoz.) Elsősegélynyújtó szakkörösök vizsgadíja, néprajzi-kézműves szakkör eszközbeszerzését, táborozását támogatta. A Diákönkormányzat a rendezvények megfelelő hangosítására mobil hangosító berendezés beszerzésére kapott lehetőséget. A napközi fejlesztő játékokra kapott pénzösszeget.