uszt-logo

TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0035
„ÚT-mutató integráció, inkluzió óvodában, általános és középiskolában”

A projekt célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában részt vevő intézmények (speciális és többségi) szervezete és működése alkalmassá váljon az inkluzív nevelés megvalósítására, megújuljon az intézmények pedagógiai gyakorlata, megvalósuljon a gyermekek körében megnyilvánuló képességbeli és tanulási szükségleteihez való alkalmazkodás.

A konzorcium – partnereivel együttműködve, az érintettek aktív közreműködésével, az átvezetés, befogadás és a szolgáltatások minőségi megvalósításával, a pedagógiai gyakorlat és eszközrendszer megújításával – olyan inkluzív nevelési–oktatási környezetet alakít ki, amely figyelembe veszi a gyermekek képességbeli különbségeit, tanulási szükségleteit, csökkenti a különnevelés kedvezőtlen hatásait, segíti az együttnevelést, növeli a munkaerő-piaci részvételt, hozzájárul a társadalmi integrációhoz.

Támogatás összege: 14 085 125 Ft

Kedvezményezett neve

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ KLIK 139026
Szennai Fekete László Általános Iskola
7477 Szenna, Árpád utca 1.

Fő pályázó

Konzorcium tagjai

Klebersberg Intézményfenntartó Központ Szennai Fekete László Általános Iskola, Kaposfő, Szenna, Bárdudvarnok iskolái
Klebelsberg Intézményfenntartó központ Bárczi Gusztáv Módszertani Központ, Kaposvár
Kolping Katolikus Szakiskola, Kollégium és Felnőttoktatási Intézmény, Nagybajom
Szennai Fekete László Óvoda, Szenna, Kaposszerda-hely, Bárdudvarnok, Kiskorpád, Kaposfő

Közreműködő szervezet

esza-logo

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

Irányító Hatóság

nfu-logoHumán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

magyarorszag_megujul

SNI palyazat mediaplakat-oldal001

TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0035
„ÚT-mutató integráció, inkluzió óvodában, általános és középiskolában”

Adventi barátság nap – Szakmai beszámoló

Készítette: Farkas Aliz (programfelelős)

 • A rendezvényünkre a Kolping Katolikus Szakiskola Nagybajom intézményből 4 tanuló érkezett, kettő közülük a mi iskolánkba járt, mielőtt odakerült. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Kaposvár intézményből 4 gyermek és 5 felnőtt látogatott el hozzánk.
 • A programsorozat megvalósításához sikerült olyan kollégákat megnyerni, akik az egész rendezvényt mindvégig magukénak tekintették, és mindent megtettek annak sikeréért.
 • A felkészülés időszakában az iskola minden dolgozója (a megvalósítók, kollégák, élelmezésvezető, iskolatitkár, gazdasági vezető, takarítók, hangosítást végző szakember) szívesen segített a programok megvalósításában.
 • A részletes megbeszéléseknek és folyamatos kapcsolattartásnak, információáramlásnak köszönhetően mindenki tudta a dolgát, zökkenőmentesen zajlott a felkészülés és a rendezvény.
 • Fő célja a rendezvénynek a „Diákok inkluzív szemléletének kialakulását segítő attitűdformáló program alkalmazása befogadó gyermekközösségek körében, az intézményi együttműködésben részt vevők diákcsoportjaiban.” Az inklúzió iskolánkra már régóta jellemző, de ilyen jellegű program még nem volt eddig. Az alsós osztályfőnökök már a rendezvény előtt 2 héttel megkezdték a gyerekek felkészítését a várható eseményekre. Tanítványaink nagy része most találkozott először down kóros gyermekekkel. A vendégek által előadott műsor a megnyitóünnepségen minden gyermekből és felnőttből csodálatot váltott ki. Oldotta az izgalmat és az esetleges kezdeti feszültséget.
 • A játszóházhoz vásárolt eszközök megfelelő mennyiségben voltak előkészítve, a gyerekeknek bő válaszék állt rendelkezésre (6 helyszínen, 6 féle tevékenység), mindenki megtalálta a számára megfelelő elfoglaltságot.
 • A játszóház végeztével a sportcsarnokba vonultunk át, ahol már várta a gyerekeket a megfelelően berendezett helyszín, az előkészített uzsonna, a jutalom-csomagocskák.
 • A daltanulás és a tánc vidáman zárta a délutánt. Daltanulásnál a felsős énekkarosok is segítettek, a táncnál pedig változatos a gyermekkorosztálynak megfelelő mozgássorozatot kellett bemutatás után a gyerekeknek végigcsinálnia.
 • A programok során nem volt holtidő, a gyerekeknek mindig volt feladatuk, érdekes tevékenységekkel sikerült lekötni őket és a vendégek tetszését is elnyerni.
 • A program folyamát konfliktus, nem adódott. Sajnos a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadóból érkező vendégeinknek a rendelkezésükre álló busz miatt hamarabb el kellett menniük a tervezettnél, mindannyiunk – a gyerekek és felnőttek – bánatára.
 • Összegezve: a program elérte az általunk kitűzött célokat, az inklúziót, az együttműködést, „Út-mutató” lehet a későbbi programok megvalósításához, szervezéséhez.