Az intézménnyel kapcsolatos hivatalos információkat kizárólag a KRÉTA rendszerben és az iskola honlapján tesszük közzé. Kérjük, innen tájékozódjanak! (Egyéb forrásokból származó információk az iskolánkra vonatkozóan nem mérvadók!)

Az esetleges hibrid, illetve digitális oktatásról CSAK az operatív törzs dönthet, az intézményvezetőnek erre nincs hatásköre.

Betegség gyanúja

 • A szülő felelőssége, hogy betegség tüneteit mutató gyerek – a tanulótársak és az iskola dolgozóinak védelmében – NE jöjjön iskolába! (asztmás, allergiás esetek kivételt képeznek, de erről kérjük tájékoztassák gyermekük osztályfőnökét)
 • Betegség gyanújának felmerülésekor a szülő köteles felvenni a kapcsolatot a gyermek orvosával!
 • Az iskolában tüneteket mutató gyermeket elkülönítjük, és felvesszük az egészségügyi szervezetekkel a kapcsolatot.
 • A gyógyult gyermeket csak akkor áll módunkban fogadni, ha az érkezése napján hivatalos orvosi igazolással rendelkezik. Ameddig ezt nem mutatja be, a tanuló nem léphet a közösségbe!

COVID-19 teszt a tanulóval egy háztartásban élő személynél

Kérjük, ha a tanulóval egy háztartásban élő személynél COVID-19 tesztelést írnak elő, akkor amíg nincs meg a teszt eredménye ne küldjék iskolába a gyermeket a többi tanuló és a pedagógusok egészsége érdekében. Kérjük, ilyen esetben értesítsék az osztályfőnököt. A tanuló hiányzását ekkor az iskola igazolja.

Belépés az iskolába

 • A tanítási idő 8:15-től 15:45-ig tart. Ebben az idősávban az iskola bejáratai zárva lesznek, az épületben csak a tanulók és a dolgozók tartózkodhatnak.
 • Szülők nem léphetnek be az iskolába. Váratlan, előre nem látható esetben, kérjük hívják fel az iskola telefonszámát.
 • Érkezéskor a gyerekeket csak az ajtóig kísérhetik, a tanítási idő után pedig ugyanott várhatják meg őket (az épületbe nem léphetnek be).

Testhőmérséklet mérés iskolába érkezéskor

A Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020 (IX. 18.) kormányrendeletében újabb óvintézkedések bevezetéséről döntött. A szabályozás értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-től érkezéskor kötelező lesz a foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése.

Amennyiben a tanuló testhőmérséklete meghaladja a tisztifőorvos által rendeletben meghatározott 37,8 °C mértéket, a többiektől elkülönítjük. A testhőmérést pár perccel később megismételjük. Amennyiben a másodszori mérés eredménye továbbra is a határérték feletti, a szülőt azonnal értesítjük, aki köteles haladéktalanul elvinni gyermekét a közösségből.

Iskolánkban 2 mérési pont kerül kialakításra: főbejárat (alsós tanulók számára); felsős ajtó (felsős tanulók). Az alsós folyosó hátsó ajtaja zárva marad. Reggel minden tanuló csak a számára kijelölt bejáraton léphet be az iskola épületébe!

A szülők az iskola épületébe továbbra sem léphetnek be!

A testhőmérséklet mérésének kezdete minden reggel 7 óra 30 perc, melyet az ügyeletes tanárok, a buszkísérők és az iskolaőr végeznek.

Maszk használata

 • Maszk használata kötelező mindenki számára (gyerekek, pedagógusok, dolgozók is):
  • az iskola folyosóin és közösségi tereiben (az összes folyosó, főbejárat, büfé előtti közösségi tér, emeleti közösségi tér)
  • az iskola épületébe belépni ennek megfelelően csak maszkban lehet
  • buszon
  • délutáni (buszos) sorakozásnál az udvaron is
 • A tantermekben nem kötelező a maszk viselése senkinek sem.

Büfé használata

 • Az alsó tagozatos tanulók CSAK az első szünetben mehetnek büfébe (az első szünet is 10 perces lesz)
 • A felső tagozatos az első szünet kivételével vehetik igénybe a büfé szolgáltatásait.
 • A büfében a kijelölt sávoknál egyesével lehet sorakozni, a maszk használata itt kötelező.

Étkezések

 • Tízórai: az osztálytermekben történik, a kijelölt felelősök az 1. szünetben hozzák fel a konyháról az élelmet
 • Uzsonna: a megszokott módon a napközis teremben
 • Ebéd: évfolyamonként történik, az ebédlőben tanári felügyelet mellett

Szünetek

 • Az osztálytermet nem kötelező elhagyni, a rendre a teremben és a folyosón a hetes felügyel (az ügyeletes tanár segítségével)
 • Minden osztályteremben kizárólag csak abba az osztályba járó tanuló tartózkodhat
 • Jelzőcsengetést vezetünk be a szünetek végének jelzésére (becsengetés előtt 2 perccel)
 • Az udvaron tartózkodó gyerekeknek kötelező a jelzőcsengetéskor osztályonként sorakozni, a szükséges távolság betartásával
 • Esős időben kötelező az osztályteremben maradni, a folyosón való csoportosulást el kell kerülni.
 • Minden szünet végén ajánlott a kézmosás, étkezések előtt kötelező!

Kézmosás

 • Alsós évfolyamok: alsós folyosón lévő mosdóban
 • 5. és 8. évfolyam: 5/A osztály termében (kémia terem) lévő csapnál
 • 6. évfolyam: 6/B osztály termében (fizika terem) lévő csapnál
 • 7. évfolyam: a szinten lévő mosdóban

Mosdók használata

 • Az alsós folyosón lévő wc-t kizárólag az alsós tanulók használhatják.
 • A felsős tanulók az új emeleten kialakított wc-ket használhatják (körültekintően, nagyon vigyázva az új mosdók épségére)
 • A felsős lányok továbbá a földszinten lévő (takarítószemélyzeti szoba melletti) mellékhelyiséget is használhatják (fiúk nem!)
 • A kéztörlésre a mosdókban papírtörlőket helyezünk ki

Testnevelés óra

 • Alsós osztályok: saját tantermükben öltöznek
 • Felsős osztályok: fiúk a saját tantermükben öltöznek, a lányok a sportcsarnok két öltözőjében fele-fele arányban (tehát a fiú öltözőt is a lányok fogják használni)

Termek

 • Minden teremben lesz kihelyezett kézfertőtlenítő
 • Minden termet zárunk, amennyiben az osztály nem tartózkodik a termében
 • Minden osztályteremben kizárólag csak abba az osztályba járó tanuló tartózkodhat