Az intézménnyel kapcsolatos hivatalos információkat kizárólag a KRÉTA rendszerben és az iskola honlapján tesszük közzé. Kérjük, innen tájékozódjanak! (Egyéb forrásokból származó információk az iskolánkra vonatkozóan nem mérvadók!)

Az esetleges hibrid, illetve digitális oktatásról CSAK az operatív törzs dönthet, az intézményvezetőnek erre nincs hatásköre.

Betegség gyanúja

 • A szülő felelőssége, hogy betegség tüneteit mutató gyerek – a tanulótársak és az iskola dolgozóinak védelmében – NE jöjjön iskolába! (asztmás, allergiás esetek kivételt képeznek, de erről kérjük tájékoztassák gyermekük osztályfőnökét)
 • Betegség gyanújának felmerülésekor a szülő köteles felvenni a kapcsolatot a gyermek orvosával!
 • Az iskolában tüneteket mutató gyermeket elkülönítjük, és felvesszük az egészségügyi szervezetekkel a kapcsolatot.
 • A gyógyult gyermeket csak akkor áll módunkban fogadni, ha az érkezése napján hivatalos orvosi igazolással rendelkezik. Ameddig ezt nem mutatja be, a tanuló nem léphet a közösségbe!

COVID-19 teszt a tanulóval egy háztartásban élő személynél

 • Kérjük, ha a tanulóval egy háztartásban élő személynél COVID-19 tesztelést írnak elő, akkor amíg nincs meg a teszt eredménye ne küldjék iskolába a gyermeket a többi tanuló és a pedagógusok egészsége érdekében. Kérjük, ilyen esetben értesítsék az osztályfőnököt. A tanuló hiányzását ekkor az iskola igazolja.

Belépés az iskolába

 • A tanítási idő 8:15-től 15:45-ig tart. Ebben az idősávban az iskola bejáratai zárva lesznek, az épületben csak a tanulók és a dolgozók tartózkodhatnak.
 • Szülők csak egyedi engedéllyel, előzetes egyeztetést követően léphetnek be az iskolába. Váratlan, előre nem látható esetben, kérjük hívják fel az iskola telefonszámát.
 • Érkezéskor a gyerekeket csak az ajtóig kísérhetik, a tanítási idő után pedig ugyanott várhatják meg őket (az épületbe nem léphetnek be).
 • Az iskola bejáratainál kézfertőtlenítőt helyezünk el, belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés.

Maszk használata

 • Maszk viselése nem kötelező az iskolában.

Büfé használata

 • Az alsó tagozatos tanulók CSAK az első óra előtt és az első óra utáni szünetben mehetnek büfébe.
 • A felső tagozatos az első szünet kivételével vehetik igénybe a büfé szolgáltatásait.
 • A büfében a kijelölt sávoknál egyesével kell sorakozni.

Étkezések

 • Tízórai: az osztálytermekben történik, a kijelölt felelősök az 1. szünetben hozzák fel a konyháról az élelmet.
 • Uzsonna: a megszokott módon a napközis teremben.
 • Ebéd: évfolyamonként történik, az ebédlőben tanári felügyelet mellett.

Szünetek

 • A szünetekben kötelező az udvarra menni, a rendre a teremben a hetes felügyel (az ügyeletes tanár segítségével).
 • Minden osztályteremben kizárólag csak abba az osztályba járó tanuló tartózkodhat.
 • Jelzőcsengetést vezetünk be a szünetek végének jelzésére (becsengetés előtt 2 perccel).
 • A gyerekeknek kötelező jelzőcsengetéskor osztályonként sorakozni, a szükséges távolság betartásával.
 • Esős időben kötelező az osztályteremben maradni, a folyosón való csoportosulást el kell kerülni.
 • Minden szünet végén ajánlott a kézmosás, étkezések előtt kötelező!

Kézmosás

 • Alsós évfolyamok: alsós folyosón lévő mosdóban, osztályonként külön-külön.
 • 5. és 6. évfolyam: 6/A osztály termében (kémia terem) lévő csapnál.
 • 7. évfolyam: 7/B osztály termében (fizika terem) lévő csapnál.
 • 8. évfolyam: a szinten lévő mosdóban.

Mosdók használata

 • Az alsós folyosón lévő wc-t kizárólag az alsós tanulók használhatják.
 • A felsős tanulók az új emeleten kialakított wc-ket használhatják (körültekintően, nagyon vigyázva az új mosdók épségére).
 • A felsős lányok továbbá a földszinten lévő (takarítószemélyzeti szoba melletti) mellékhelyiséget is használhatják (fiúk nem!).
 • A kéztörlésre a mosdókban papírtörlőket helyezünk ki.

Termek

 • Minden teremben lesz kihelyezett kézfertőtlenítő.
 • Minden termet zárunk, amennyiben az osztály nem tartózkodik a termében.
 • Minden osztályteremben kizárólag csak abba az osztályba járó tanuló tartózkodhat.