Az iskolaotthonos nevelés és oktatás lényege: az oktatás megszervezése a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban – melyben a tanulók elsajátítják az új ismereteket, tananyagot, és a következő tanítási napokra is felkészülnek.

Új pedagógiai módszer, megoldás, szervezeti forma – az iskolaotthonos oktatás, amely megkönnyíti az óvoda és az iskola közötti átmenetet. Egész nap biztosítja a tanulók egyenletes terhelését. A gyerekeknek nem kell a nehéz táskát naponta cipelni, (minden tankönyv, füzet az iskolában marad). Mivel a következő tanítási napra is felkészülnek nincs házi feladat (pl. minden alapkészségi tanórát egy önálló, gyakorló, feladatmegoldó óra követ). Az otthoni munkát teljes mértékben pótolja. Nincs a hagyományos értelembe vett csengetési rend, a délelőtt sem olyan feszített tempójú, mivel az ismeretszerzés áthúzódik a délutánra is. Így e szervezeti forma jobban alkalmazkodik az alsó tagozatos gyerekek életkori sajátosságaihoz. Mivel a tanulók egész nap együtt vannak, sokat dolgoznak csoportmunkában egymáshoz való viszonyuk is jobb, alkalmazkodóbb megértőbb.