100 évvel ezelőtt: 1920. június 4-én írták alá Trianonban az első világháborút lezáró, Magyarországra vonatkozó békeszerződést. A békeszerződés értelmében a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt, a Délvidéket, Horvátországot más országokhoz csatolták.

Az ország egyik napról a másikra elveszítette területének 2/3-át, lakosságának felét. Három és fél millió ember rekedt határainkon túlra. A megalázó békeszerződés hírére megszólaltak a harangok, az emberek gyászruhába öltöztek, temették Magyarországot.

A kép forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/A_nemzeti_%C3%B6sszetartoz%C3%A1s_napja#/media/F%C3%A1jl:Hungarymaptrianon.gif

A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés.

Juhász Gyula: Trianon /Részlet/

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet.

Emlékezzünk ma közösen erre az eseményre!

A nemzeti összetartozás napjához szorosan kapcsolódik a Határtalanul program, amelyben iskolánk évek óta részt vesz. Ez a program lehetővé teszi, hogy diákjaink utazást tegyenek az elszakított területeken, Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján vagy Horvátországban. Az évek során sok diákunknak volt módja megismerni az elszakított országrészek valamelyikét.

Az alábbi videó gyerekek számára is könnyen érthetően mutatja be Magyarország Trianon utáni sorsát.

Nemzeti összetartozás napja – Trianon 100