HIRDETMÉNY

Beiratkozás általános iskolába

A Kaposvári Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára a 2024/2025-ös tanévre történő beiratkozásról.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kaposvári Tankerületi Központ, a 2024. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának rendjét a jelen hirdetményben teszi közzé.

Az általános iskolai beiratkozás idejét a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 7.§-a határozza meg.

A 2024/2025. tanévre az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás ideje:

  • 2024. április 18. (csütörtök) 8.00 órától – 19.00 óráig
  • 2024. április 19. (péntek) 8.00 órától – 17.00 óráig

A Rendelet 22. § (2) bekezdése alapján a szülő vagy törvényes képviselő a tanköteles korban lévő gyermekét a hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes (életvitelszerű ott lakás) vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás részleteiről a későbbiek folyamán tájékoztatjuk a Szülőket!

Szennai Fekete László Általános Iskola Kaposfői Tagintézmény

Beiratkozás általános iskolába