A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény lehetőséget ad a leendő első osztályos tanulóknak is arra, hogy a szülő kérésére a kötelező tanórai foglalkozások részét képező erkölcstan óra helyett hit- és erkölcstanoktatásban részesüljenek, amelyet egyházi jogi személy vezethet.

Iskolánkban 2017. március 6-án, hétfőn 16.00 órakor tartjuk a szülőknek a hit- és erkölcstan oktatásáról szóló tájékoztatót, amelyre tisztelettel meghívom.

Ebben az időpontban az egyházi jogi személyek tájékoztatást adnak a tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg.

Intézményünkben a következő egyházak jelentkeztek be:

  • Magyar Katolikus Egyház
  • Magyarországi Református Egyház
Egyházak tájékoztatója a hit- és erkölcstan oktatásáról