A tanévnyitót szeptember 2-án 8.30 órai kezdettel rendezzük, ez a nap lesz egyben az első tanítási nap. Étkezést és napközit már az első tanítási napon is biztosítunk, de a szülő személyes vagy írásbeli kérésére a tanulók ezen a napon a délelőtti tanítási órák után hazamehetnek.

A tankönyvosztásra az első tanítási napon, szeptember 2-án fog sor kerülni. A tankönyvosztáshoz kérjük, hozzák magukkal a tankönyvek árának a befizetését igazoló csekkszelvényt vagy az átutalási megbízás igazolását, illetve azok, akik rászorulóként térítésmentesen kapják a tankönyveket a rászorultságot igazoló dokumentumot.

Az első osztályos tanulók ingyenesen kapják a tankönyveket, így nekik természetesen a tankönyvosztáshoz kapcsolódóan nem kell igazolást hozni, de a kedvezményes étkezés (és más tényezők) miatt az erre jogosultaknak a jogosultságot igazoló dokumentumot be kell nyújtaniuk.

Fontos, hogy a tankönyvek átvételéhez a gondviselő/szülő aláírása szükséges, ennek hiányában a tankönyveket nem adhatjuk ki, ezért kérünk minden szülőt, hogy a nap folyamán keressék meg az iskolában az osztályfőnököket a tankönyvek átvétele miatt.

Tanévnyitó, tankönyvosztás